De Klimop

Techum, 's ochtends

Het blijft een mooi plekje, zo tussen de Molkenkelder en de Sudertrimdielsdiek. Een stuk grasland waar niet al te veel mee gedaan wordt (in het verleden fungeerde het 's winters als poging-tot-ijsbaan, maar daar is nu tegenover de snackbar een aangewezen plek voor), waardoor het allemaal wat ruig en natuurlijk oogt. En dan, in een hoekje, een speelplaats.